Objednat dluhopis
Volejte +420 735 191 191
Dluhopisy.net
Nezávislý inzertní portál dluhopisů a investic

Zákony související s dluhopisy

Současné znění zákonů České republiky upravuje vydávání, správu i prodej dluhopisů.

Na této stránce Vám přinášíme přehled zákonů přímo i nepřímo související s problematikou dluhopisů.

Celkové znění zákonů je obsahově velmi náročné a proto  přinášíme jejich stručný přehled s odkazem na kompletní znění daného zákona s možností stažení či tisku.

Zákon č. 190/2004 o dluhopisech

Zákon o dluhopisech

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance

Zákon o České národní bance

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Zákon č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu