Objednat dluhopis
Volejte +420 735 191 191
Dluhopisy.net
Nezávislý inzertní portál dluhopisů

Upozornění inzertního portálu Dluhopisy.net

Provozovatel inzertního portálu Dluhopisy.net, společnost Centrum českých dluhopisů s.r.o., tímto upozorňuje všechny uživatele, že portál Dluhopisy.net (dále jen “ inzertní portál“) je pouze inzertním, informačním a administrativním webem, jehož cílem a významem je předávání informací o nabízených dluhopisech široké zájmové veřejnosti s možností případného kontaktu mezi emitenty dluhopisů a jejich investory s možností pomocné správy emisi dluhopisů.

Provozovatel portálu Dluhopisy.net není burzou cenných papírů a ani organizátorem regulovaného či jiného trhu s cennými papíry, akciemi a investičními nástroji ve smyslu zákona o podnikáni na kapitálovém trhu a par. 37.
Inzertní portál pouze umožňuje majitelům emitovaných dluhopisů soukromě inzerovat nabídku prodeje vlastních dluhopisů třetím osobám.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a nabídku inzerenta ani případné vzniklé škody.
Provozovatel inzertního portálu doporučuje uživatelům, aby veškeré informace a inzerované nabídky brali pouze jako informativní a konkrétní obchody realizovali prostřednictvím určených institucí a obchodníku.

Veškeré informace uveřejněné v konkrétní inzertní nabídce o realizací, ziskovosti a záměru investice i její návratnosti jsou informace uvedené emitentem.

Provozovatel portálu Dluhopisy.net společnost Centrum českých dluhopisů s.r.o. není v žádném smyslu poskytovatel investičních služeb dle znění zákona č.256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu/ par. 82 a není ani vypořadatelem obchodů a vypořádacím systémem.
Provozovatel není v žádném případě účastníkem případných sporů mezi emitentem a investorem co by uživateli inzertního portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost za obchodní aktivity, uzavřené smlouvy, smluvní ujednání či jiné smluvní vztahy mezi oběma stranami.