Objednat dluhopis
Volejte +420 735 191 191
Dluhopisy.net
Nezávislý inzertní portál dluhopisů a investic

Upozornění inzertního portálu Dluhopisy.net

Provozovatel inzertního portálu Dluhopisy.net, společnost Centrum českých dluhopisů s.r.o., tímto upozorňuje všechny uživatele, že portál Dluhopisy.net (dále jen “ inzertní portál“) je pouze inzertním, informačním a administrativním webem, jehož cílem a významem je předávání informací o nabízených dluhopisech široké zájmové veřejnosti s možností případného kontaktu mezi emitenty dluhopisů a jejich investory s možností pomocné správy emisi dluhopisů.

Provozovatel portálu Dluhopisy.net není burzou cenných papírů a ani organizátorem regulovaného či jiného trhu s cennými papíry, akciemi a investičními nástroji ve smyslu zákona o podnikáni na kapitálovém trhu a par. 37.
Inzertní portál pouze umožňuje majitelům emitovaných dluhopisů soukromě inzerovat nabídku prodeje vlastních dluhopisů třetím osobám.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a nabídku inzerenta ani případné vzniklé škody.
Provozovatel inzertního portálu doporučuje uživatelům, aby veškeré informace a inzerované nabídky brali pouze jako informativní a konkrétní obchody realizovali prostřednictvím určených institucí a obchodníku.

Veškeré informace uveřejněné v konkrétní inzertní nabídce o realizací, ziskovosti a záměru investice i její návratnosti jsou informace uvedené emitentem.

Provozovatel portálu Dluhopisy.net společnost Centrum českých dluhopisů s.r.o. není v žádném smyslu poskytovatel investičních služeb dle znění zákona č.256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu/ par. 82 a není ani vypořadatelem obchodů a vypořádacím systémem.
Provozovatel není v žádném případě účastníkem případných sporů mezi emitentem a investorem co by uživateli inzertního portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost za obchodní aktivity, uzavřené smlouvy, smluvní ujednání či jiné smluvní vztahy mezi oběma stranami.