Objednat dluhopis
Volejte +420 735 191 191
Dluhopisy.net
Nezávislý inzertní portál dluhopisů a investic

Informace pro investory

Naše Centrum českých dluhopisů je specializovaný inzertní portál sloužící k soukromé nabídce a poptávce dluhopisů.  Velmi dobře poslouží všem, kteří hledají investiční příležitost, ale i těm kteří právě takovou investici nabízejí.

Co jsou korporátní – firemní dluhopisy?

Korporátní (firemní) dluhopisy jsou cenné papíry vydané emitentem (tedy společností, která takové listiny vydala – emitovala), který se zavazuje k vyplácení pravidelných výnosů v určeném termínu a zpětnému odkupu dluhopisů dle stanovených podmínek.

Úrokový výnos z dluhopisů

Úrokové sazby jsou v dnešní době na termínovaných vkladech minimální a mnohdy dosahují pouze výše v rozmezí 0,5% až 2,0%.

Dluhopisy různých společností v celé škále odvětví dosahují mnohem vyššího zhodnocení volných finančních prostředků a to ve výši 7,0% až 9,5%.

Rozložení investice do vícero  realizačních oblastí a firem zajišťuje investorovi vyšší stabilitu a zvyšuje míru bezpečí jeho investice.

Zdanění výnosů investice

Výnos je dle aktuálně platné legislativy povinen zdanit emitent sazbou 15% při výplatě úroků. Ve zvláštních a ostatních  případech je potřeba vždy vycházet z platného znění daňového zákona.

Výplata stanovených výnosů

Výnosy z dluhopisů jsou vypláceny v pravidelných intervalech, předem stanovených v emisních podmínkách dluhopisů (např. jednou měsíčně, jednou za tři měsíce, jednou za půl roku, jednou ročně atd.) a to na určený účet investora.

Postup při nákupu dluhopisů

1.  Zvolte si dluhopis, do kterého chcete investovat finanční prostředky z aktuální nabídky.
2.  Zašlete objednávkový formulář a nebo e-mail se všemi potřebnými údaji a výši požadované investice.
3.  Správce centra dluhopisů nebo emitent Vás bude následně kontaktovat.
4.  Následuje podpis Smlouvy o úpisu dluhopisů.
5.  Na stanovený účet emitenta uhradíte částku dle Smlouvy o úpisů dluhopisů.
6.  Následně Vám budou doručeny zakoupené dluhopisy s příslušenstvím poštovní doporučenou zásilkou.